หลักสูตรใหม่ล่าสุด!! จาก Super A
ร่วมวางแผนผู้ประกอบการ รับมือ COVID-19
#ช่วยผ่อนแรงภาครัฐและภาคการแพทย์
#ยกมาตราฐานเซฟตี้สุขอนามัยในองค์กร
#ทุกคนรู้และตอบไปในทางเดียวกัน
#ทำงานเป็นทีมพร้อมรับมือทุกสถานการณ์
#สร้างความมั่นใจให้ทีมงานและลูกค้า
#ความรู้ไม่แพงความไม่รู้แพงที่สุด

ร่วมดูแลโดยคุณหมอวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (นพ.วีรยุทธ พานิชสาส์น)

เหมาะสำหรับโรงแรม โรงเรียน ผู้ให้บริการสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว สถานที่ราชการ บริษัทข้ามชาติ ฯลฯ

สอบถามและสำรองคิวด่วน ได้ที่
โค้ชเอ : 0803373875, 0830167071
คุณจอย : 0946949964
Line : https://lin.ee/44H5sI6